Met mijn beelden vertel ik een verhaal. Verhalen met een emotie en, geïnspireerd op eigen ervaringen, dromen, herinneringen, angsten, verwachtingen of fantasieën. Ik zoek vaak naar iets dat een gevoel van vervreemding oproept. En zo probeer ik mijn belevingswereld te vertalen naar een beeld. Mijn werk is altijd geënsceneerd en gestileerd. Geschoten vanuit een vooraf beschreven idee en setting, envanuit een thematische benadering.

Ik laat mij inspireren door de individualisering van de hedendaagse mens. Voor de meeste mensen zijn basale verlangens de laatste vijftig jaar vrijwel onveranderd gebleven. Dat terwijl de wereld waarin ze leven en de platformen waarop ze acteren steeds complexer zijn geworden. Daarbij zijn de verwachtingen die wij van onszelf hebben, en die ons door de maatschappij opgelegd worden vaak niet reëel. Ze worden door een roze bril gepresenteerd en zijn daarmee meteen al te hoog gegrepen. Zo wordt het voor een individu steeds lastiger om echt gezien te worden.

In december 2016 ben ik afgestudeerd aan de fotoacademie in Amsterdam.

In mijn commerciële werk is het mij doel als fotograaf om jouw wensen en visie als opdrachtgever te vertalen naar een opvallend, persoonlijk en uniek beeld waarmee je onderscheidend kunt zijn.

Meer van mijn commerciële werk kun je hier vinden.

---

 

I want to tell a story with my photos. Stories with an emotion, and inspired by my own experiences, dreams, memories, fears, hopes or fantasies. I search for something that evoke a sense of alienation. This is how I try to translate my experiences into an image. My work is always staged and stylized. Shot from a prescribed idea and setting, andwith a thematic approach.

The individualization of contemporary man inspires me. For most people basic desires remained virtually unchanged over the last fifty years. While the world they live in and the platforms on which they act, have become increasingly complex. Also, the expectations we ourselves have and the ones society imposes on us, are often not very realistic. They are presented through rose-colored glasses and are therefore immediately seized too high. Thus it is more difficult for an individual to be seen for what he or she really is.

In december 2016 i graduated at the photoacademy in Amsterdam.

More commercial work can be found here (only Dutch).

---

VR_def2_web.jpg